Tiskové zprávy

Zpět

ČEB a EGAP se nemohou zbavit odpovědnosti za projekt Adularya

ČEB  a EGAP se chtějí za každou cenu zbavit odpovědnosti za dvouleté neřešení problémů s elektrárnou Adularya. Do provozu najela elektrárna na konci ledna 2016. Na začátku března 2016 dosáhl první blok již 99 procent plánovaného výkonu a turecké ministerstvo energetiky ho schválilo jako nový turecký zdroj. Společnost Vítkovice Power Engineering (VPE) v červnu 2016 informovala ČEB, že bez protiplnění z turecké strany (bez kvalitního uhlí i dalších protiplnění) nelze pokračovat v projektu a společnost VPE bude nucena utlumit aktivity. Následně 22. 6. 2016 společnost VPE informovala ČEB i EGAP o všech protiplněních, které Adularya nedodala.

Kvůli neschopnosti investora problémy řešit, byly VPE nuceny proces najíždění elektrárny k 30. 6. 2016 přerušit a elektrárnu udržovat v zakonzervovaném stavu. Minimálně od června 2016 měly tedy ČEB  a EGAP šanci nastartovat řadu řešení, včetně kroků, které navrhovala skupina Vítkovice. Fakticky však obě instituce selhaly, když nekonaly. Nečinnost elektrárny a oddalování znovunajetí může vyvolávat další ztráty.

Pro skupinu Vítkovice činí ztráty již dnes minimálně 5, 5 miliardy korun, a to za prokazatelně odvedenou a fakturovanou práci a za konkurz společnosti VPE.

Za této situace je nepochopitelná i mediální reakce a tedy i role správce VPE Davida Vandrovce. Měl by hájit zájmy věřitelů - čili zejména vymáhat pohledávky v Turecku a chtít po ČEB  a EGAP ve prospěch věřitelů, včetně Vítkovic, reálné kroky ve směru k Turecku