Služby

Zpět

2-CNG Program

CNG Program

Soubor zařízení a výrobků tzv. mobilní plynovody pro zásobování dopravních prostředků, neplynofikovaných oblasti a technologií a jako záložní zásobníky plynu pro tzv. "rychlé nasazení" v případě havárií, katastrof a mimořádných událostí. Přestavby silničních a železničních vozidel.