Novinky, aktuality

Zpět

Díly lodních pohonů pro ABB Marine and Ports

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY se osvědčily jako výrobce odlitků, které jsou součástí lodních pohonů AZIPOD®. Po zhruba roční výrobě pro koncern ABB nyní chystá výrobu celých montážních bloků, které jsou podsestavou lodního pohonu AZIPOD®. Tyto pohony se v čím dál větším rozsahu používají pro širokou paletu lodí, od malých rychlých jacht až po ty největší - luxusní výletní lodi, tankery na ropu a LNG, a velké dopravní lodě. V neposlední řadě je tento pohon vhodný lodě operující v zaledněných mořích. Oproti klasickému pohonu dává lodi širokou možnost manévrování a ovladatelnosti a také výraznou úsporu paliva. Závazky mezinárodních organizací navíc nařizují snižovat emise CO2, vznikající i z lodní dopravy, do roku 2020 až o pětinu, proto poroste i používání těchto lodních pohonů v námořní dopravě.

Montážní bloky, jejichž výroba se nyní připravuje, jsou výrobně složitějším výrobkem kombinující odlitky, svařence a opracování. Rozměry největších bloků jsou až 5 x 3 metry s hmotností 70 tun. Skupina Vítkovice by mohla vyrábět montážní bloky v ročním objemu kolem stovky milionů korun.

abb lod