Produkty s vlastním know-how

Zpět

7-Ekoengineering

Ekoengineering

Obor zahrnuje zemědělství, ochranu životního prostředí a využití obnovitelných zdrojů energie. Společným jmenovatelem jsou nadzemní smaltované nádrže s více než čtyřicetiletým vlastním technologickým vývojem. Obor nabízí komplexní služby, dlouholeté zkušenosti a vlastní know–how při realizaci technologických celků, které jsou výsledkem spolupráce s předními vodohospodářskými odborníky, a to při plném využití vlastní projekční, konstrukční, výrobní, dodavatelské a servisní kapacity.