Novinky, aktuality

Zpět

Hutní montáže se vracejí po třech letech do Švédska

Hutní montáže uzavřely kontrakt na projekt „SYRA 4" se společností Chemoproject Nitrogen a.s. na dodávku a montáž 900 t ocelových konstrukcí pro chemický závod na výrobu kyseliny dusičné ve švédském Köpingu. Jedná se o ocelové konstrukce objektů: procesní jednotky, kompresorovny, potrubních mostů a technologických ocelových konstrukcí pro nádrže, sila a jiné technologické aparáty. Montáž bude zahájena v dubnu 2016 a bude dokončena do listopadu 2016.

Ing. Petr Brázda
ředitel obchodní skupiny Ocelové konstrukce a mosty