Služby

Zpět

1-MODERNIZACE TECHNOLOGICKÝCH LINEK

Modernizace technologických linek

Dodávky strojírenských, hutních a zpracovatelských technologií určených pro modernizace a rekonstrukce průmyslových podniků. Jde o široké spektrum činností, které zahrnují projekční a konstrukční práce, vlastní výrobu, dodávky a montáže, autorský a technický dozor.