Novinky, aktuality

Zpět

Montáž ocelových konstrukcí pro projekt Opole

Dne 23.7.2015 ve Varšavě došlo k oboustrannému podepsání smlouvy mezi VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. – Ocelové konstrukce a Mostostal Power Development Sp. z o.o. na montáž ocelových konstrukcí přehříváku kotle 5 i 6 a schodišťové věže. Smlouva je tak rozšířením předmětu smlouvy projektu Opole 5 a 6, která zahrnuje dodávku sekundární ocelové konstrukce o objemu 11 500 tun. Začátek montážních prací je plánován na říjen 2015 a ukončení prací na rok únor 2017.