Produkty s vlastním know-how

Zpět

8-Mosty a ocelové konstrukce

Mosty a ocelové konstrukce

Výroba a montáž těžkých silničních, železničních a potrubních mostů, přechodových lávek, včetně vlastního návrhu, pevnostního výpočtu a kompletní dokumentace. Výroba ocelových konstrukcí velkých investičních celků typu velkoprostorových hal a jiných výrobních objektů. Návrhy, projekce, výroba a montáž velkých sportovních arén, nádraží, letišť a výstavních pavilonů.