Novinky, aktuality

Zpět

Nabídka vybraných nemovitostí Vítkovic v Ostravské aukční síni

Skupina Vítkovice Machinery Group (VMG) zahájila prodej vybraných nemovitostí - pozemků i budov - prostřednictvím aukcí.  Jde o transparentní prodej vytipovaných nemovitostí, konkrétně z majetku Vítkovice, a.s. a Vítkovice Doprava, a.s. formou veřejné dražby organizované Ostravskou aukční síní. Současný balík aukční nabídky 28 budov a pozemků je veřejně dostupný na webu Ostravské aukční síně. Elektronická dražba je naplánována na 8. 12. prostřednictvím elektronického dražebního systému na www.realdrazby.cz

Jde o systémový krok v rámci tzv. divestičního programu. Ten zahrnuje plánovaný prodej zbytečného majetku i některých zbytných dcer skupiny VMG. V aukční nabídce pro prosincovou elektronickou dražbu jsou nemovitosti za celkem zhruba 16 milionů korun (ve vyvolávacích cenách).