Uzavřený výrobní cyklus

Metalurgie

V oblasti metalurgie zajišťujeme dodávky tvarových výkovků, odlitků, obručí i ingotů v celé škále značek ocelí dle specifikace zákazníka. Dlouholeté zkušenosti, know-how a podpora výzkumu a vývoje v oblasti metalurgie nám umožňují plnit i nejnáročnější požadavky odběratelů.

Lodní program

Lodní program je ve skupině VÍTKOVICE jedním z tradičních pilířů. Výroba lodních komponentů začala již v roce 1897, kdy byla vyhotovena první zalomená hřidel pro bitevní křižník Kriegsmarine Habsburg Rakousko – uherského námořnictva. Od této doby lodní program nepřetržitě tvoří součást portfolia skupiny.

Hřídele

Obor hřídele zahrnuje především turbínové a generátorové hřídele pro vodní elektrárny, hlavní hřídele pro větrné elektrárny. Dále zde patří jakékoliv hřídele kromě hřidelí pro lodní průmysl, části strojů a kované tyče.

DÍLY TLAKOVÝCH NÁDOB

Díly tlakových nádob pro jadernou energetiku a petrochemický průmysl z uhlíkaté, nízkolegované i nerezové oceli. Výroba podle ruských, evropských i amerických norem.

OZUBENÍ A PŘEVODOVKY

Historický obor navazující na dlouhou tradici výroby převodových skříní a ozubení sahající až do počátků minulého století. Zaměřuje se na výrobu speciálních převodových skříní a ozubených dílů a náhradních dílů, jako jsou ozubená kola, pastorky, věnce, pro různá průmyslová odvětví.

Nástroje a nářadí

Obor nástroje a nářadí se zabývá výrobou a prodejem výkovků z různých typů nástrojových ocelí. Nástroje a nářadí jsou již tradičním oborem ve skupině Vitkovice Machinery Group.