Novinky, aktuality

Zpět

Vítkovice dodají Bělorusku stroje pro těžbu draselných solí

Kontrakt na dodávku těžních strojů do Běloruska v hodnotě 150 milionů korun uzavřely Vítkovice Heavy Machinery ze skupiny Vítkovice Machinery Group (VMG). Stroje jsou určeny pro koncern Bělaruskalij, který je třetím největším těžařem draselných solí na světě, aktuálně s více než 16procentním podílem na těžbě.

Výroba strojů včetně kontrolní montáže v halách Vítkovic a následná dodávka zařízení do Běloruska potrvá více než rok. „V roce 2018 pak budou následovat supervize při montáži na staveništi a při zprovozňování zařízení," upřesnil Jan Gajda, generální ředitel Vítkovic Heavy Machinery.

Běloruský koncern svůj podíl na světové těžbě draselných solí stále zvyšuje. S otevíráním nových dolů počítá na několika nalezištích.  Draselné soli jsou základem pro výrobu hnojiv a Bělorusko je exportuje hlavně do Číny, Indie, Brazílie a Spojených států, kde poptávka po hnojivech stále roste. Vítkovice dodávají dva kompletní těžební stroje pro nově otevíraný důl Petrikovsky II. V současné době již Bělaruskalij rozbíhá těžbu na dole Pertikovski I, který bude rozšířen právě o důl Petrikovski II. Běloruský koncern je navíc aktivní i v zahraničí. Otevřel a spustil, spolu s lokálními partnery, například důl a závod na výrobu hnojiv ve městě Garly v Turkmenistánu.

Skupina Vítkovice je tradičním výrobcem těžních strojů a jejich částí. Nové stoje budou jedny z největších dosud vyráběných zařízení.  „Jen navíjecí bubny mají průměr šest metrů a šířku 2 krát 3,5 metru. Dohromady budou stroje po sestavení vážit 360 tun," popsal obchodní ředitel Vítkovice Heavy Machinery Jiří Brož. Firma podle něj touto zakázkou navazuje na řadu dodávek těžních strojů z minulých let. Pracují například v Rusku, na Ukrajině, v Indii, Číně, Kanadě a Austrálii.

V běloruské zakázce je standardní výrobek Vítkovic, tedy těžní stroj, povýšen na vyšší stupeň dodávky. Ve spolupráci s dalšími partnery se VMG postará také o montáž na staveništi a uvádění zařízení do chodu. Tím se z dodávky stává malý investiční celek a také reference pro další zákazníky požadující dodávku těžního stroje na klíč.