Novinky, aktuality

Zpět

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE, a.s. Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava,
IČO: 451 93 070, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 302

svolává řádnou valnou hromadu, která se koná dne 19.6.2015 od 9.00 hodin v sídle společnosti.