Novinky, aktuality

Zpět

Pozvánka na valnou hromadu Spojené Slévárny, spol. s r.o.

Jednatel společnosti Spojené Slévárny, spol. s r.o., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Os­trava, IČO: 602 02 505, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Os­travě, oddíl C, vložka 38061 svolává řádnou val­nou hro­madu, která se koná dne 16.2.2016 od 10.00 hodin v sídle společnosti.