Novinky, aktuality

Zpět

Pozvánka na valnou hromadu VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s.

Představenstvo akciové společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00, IČ: 286 06 582, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B., vložka 4229,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se koná dne 24. 6. 2015 od 10:00 hodin, v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s., Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava (zasedací místnost v 8. patře).