Novinky, aktuality

Zpět

Recertifikační audit potvrdil kvalitu IT z VMG

Ve společnosti  VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. proběhl recertifikační audit s výsledkem, který svědčí o úspěšném naplňování vize společnosti. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. je zákaznicky orientovaným předním systémovým integrátorem na trhu ICT služeb a řešení pro velké a střední společnosti a veřejný sektor.

Audit se týkal integrovaného systému řízení dle standardů ISO 9001:2008 systém managementu jakosti, ISO 14001:2004 systém  environmentálního managementu, ISO 27001:2013 systém bezpečnosti informací a ISO20000-1:2011 systém managementu služeb IT.

V průběhu auditu nebyla zjištěna žádná významná neshoda, která by bránila udělení certifikátů pro následující období.  Společnost tedy má pro poskytování služeb IT (poskytování služeb zákazníkům v oblasti návrhu a vývoje softwaru, řízení projektů, provozování a údržby informačních systémů, instalace a servisu informačních, komunikačních a slaboproudých technologií, daných Katalogem služeb společnosti)  implementovány a udržovány procesy v souladu s požadavky na jakost,  kvalitu IT služeb, na bezpečnost informací i na ochranu životního prostředí.