Novinky, aktuality

Zpět

Společnost VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY získala novou zakázku na generální opravu elektrické obloukové pece

Díky této investici bude konečný zákazník schopen rozšířit své produktové portfólio vyráběných feroslitin o nový perspektivní produkt - čistý kovový křemík. Využití najde v hutnictví hliníku při výrobě vysokopecních slitin pro automotive, v chemickém průmyslu, ve výrobcích pro komunikační a solární technologie. Specifické chemické složení výrobku s malým dovoleným množstvím nečistot si vyžádalo řadu úprav stávající feroslitinářské pece.

Součástí vítkovické dodávky je 405 tun technologie včetně moderního vodou chlazeného víka, které zajistí zlepšené odsávání spalin a zvýšenou ochranu elektrických částí pece. Pro vysokou homogenitu vsázky bude instalován zcela nový systém dopravy surovin. Součástí je také nový uzavřený systém vodního chlazení. Novinkou bude odsávání prostoru odpichu pece, čímž se výrazně zlepší pracovní podmínky v prostoru pece.

obloukova pec