Služby

Zpět

6-Technické expertizy a služby

Technické expertizy

Vlastníme celosvětově uznávanou akreditaci zkušebních a kalibračních laboratoří. Komplexní zkoušení materiálů, polotovarů a výrobků podle mezinárodních standardů (EN, ISO, ASTM, ASME Code, atd.) v sobě zahrnuje i poradenskou činnost a spolupráci s renomovanými přejímacími společnostmi z celého světa. Matematické modelování zaměřené na statické, dynamické a teplotně – dilatační analýzy.