Služby

Zpět

5-Údržba a pronájmy

Údržba a pronájmy

Údržbu, servis a opravy zařízení poskytujeme pro obory metalurgie, strojírenství a energetiky. Disponujeme vybavením a zkušenostmi v oblasti prevence, diagnostiky zařízení a máme zkušenosti z provádění servisních činností. Nabízíme systémy preventivní údržby, inspekce a revize, včetně provádění údržby v rozsahu středních oprav, generálních oprav a modernizací.