Produkty s vlastním know-how

Zpět

4-Úprava a zpracování materiálu

Úprava a zpracování materiálu

Tradiční obor, který zahrnuje uplatnění výrobků v energetice, hutnictví a průmyslu. Materiálová doprava, skládkové stroje, drtírny. Koksovny – strojní zařízení koksárenských baterií a obsluhovací stroje pro sypané a pěchované provozy. Vysoké pece.