Tiskové zprávy

Zpět

Vítkovice chtějí ihned zpět haly v Jeseníku, připojují se k insolvenci na Moravia Industry

Společnost Vítkovice, a.s., zahájila právní kroky, aby ihned převzala své haly po bývalém závodu Hard v Jeseníku. Na nájemce hal, společnost Moravia Industry (MI) je zahájeno insolvenční řízení a Vítkovice se obávají o svůj majetek. K insolvenčnímu řízení se Vítkovice připojují. Pohledávky jsou už přes čtyři miliony korun. Haly měly být vítkovické skupině předány nejpozději 1. března, MI je však dodnes nepředala a Vítkovicím opakovaně zamezila převzetí.

Spory s Vítkovicemi vyvolala MI na samém začátku svého působení v Hardu. Ten koupila loni na podzim od správce společnosti Vítkovice Power Engineering v konkurzu Davida Vandrovce za 1,5 milionu korun. Prakticky ihned vyvolala soudní spor o prodej jiné, menší části areálu někdejšího Hardu ve veřejné dobrovolné aukci, které se ale MI sama vůbec nezúčastnila. Dražba proběhla 13. 11. 2017 prostřednictvím dražebníka Ostravská aukční síň, s.r.o., byla veřejná a transparentní. MI rozhodně měla dostatek prostoru se do dražby registrovat, což neudělala. Naopak připravovala žaloby na Vítkovice. 

Vítkovice se oprávněně obávají, že společnost MI se sídlem v Londýně a základním kapitálem 100 liber bude dál činit obstrukce, aby nemusela předat Vítkovicím haly. Děje se tak pouhé 4 měsíce po vstupu MI do Hardu. MI předložila podle dostupných informací insolvenčnímu správci společnosti Vítkovice Power Engineering v konkursu Vandrovcovi nabídku na koupi části závodu Hard Jeseník 20. 10. 2017 i přes skutečnost, že sama byla založena až 23. 10. 2017 (20. 10. 2017 byla pouze předložena žádost o registraci). Následovalo zpochybnění práv zaměstnanců Hardu na odstupné, předání okamžitých výpovědí většině zaměstnanců Hardu a zpochybnění dobrovolné aukce majetku Vítkovic.

Správce Vítkovic Power Engineering David Vandrovec v konkurzu do soudního spisu k prodeji Hardu do rukou MI mj. uvedl: „Vzhledem k tomu, že v této části závodu dlužníka bylo zaměstnáno cca 135 zaměstnanců, bylo nutné počítat s tím, že zaměstnancům bude v budoucnu vyplaceno odstupné a listopadová mzda v odhadované výši cca 15,5 až 16,9 milionu Kč. Společnost MORAVIA INDUSTRY ltd nabídla kupní cenu 1,5 milionu Kč a dále nabídla převzetí celé části závodu, tj. včetně všech zaměstnanců této divize, nájemních smluv. Dopad do majetkové podstaty byl tedy kladných 17 milionu Kč až 18,4 milionu Kč. Tato společnost převzala závazek dlužníka z běžících výpovědí, kolektivní smlouvy, nevyčerpaných dovolených atd. atp." 

Za situace, kdy lze zjevně pochybovat o tom, že by MI kdy chtěla splnit jakýkoli obdobný závazek, považují Vítkovice za nezbytné chránit svůj majetek a dosáhnout převzetí svých hal.