Novinky, aktuality

Zpět

Vítkovice dodaly letišti v Praze systém rychlého odbavení II. generace

Na Letišti Václava Havla Praha se výrazně zrychlí odbavení cestujících. Skupina Vítkovice Machinery Group tam totiž uvedla do provozu deset odbavovacích bran nového typu. Biometrické brány eGate II. generace umožňují odbavení v průměru za 15 vteřin. To je doba o minimálně polovinu kratší, než jakou potřebuje cestující pro průchod přes standardní hraniční kontrolu na odbavovacím pracovišti.

„Navazujeme na naše předchozí systémy, kdy jsme na pražské ruzyňské letiště dodali první tři biometrické samoobslužné brány ve střední a východní Evropě. Slouží od roku 2012," upozornil Vladimír Měkota, ředitel společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., která je za vítkovickou skupinu dodavatelem rychlého odbavení. Odběratelem zařízení a služeb je Ministerstvo vnitra ČR. Hodnota zakázky je více než 30 milionů korun.

Od předchozího zařízení se nové provedení eGate liší v mnoha technických parametrech, které dále posilují bezpečnost a výrazně urychlují odbavení cestujících. Nové eGates jsou určeny pro automatizované odbavení při příletu i odletu. Využít je mohou cestující starší 15 let s biometrickými pasy z 28 zemí EU a dále pak z Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska.

Ke vstupu do Schengenského prostoru prostřednictvím eGate stačí pouze platný cestovní doklad obsahující biometrické prvky, které jsou elektronicky načítány z dokladu, automaticky vyhodnoceny a porovnány s obličejem vstupujícího. Systém pak samostatně provede vyhodnocení biometrických dat a uvolní průchod hraniční kontrolou, nebo naopak vstupu zamezí. Totožnost cestujících ověřuje výhradně elektronický biometrický systém bez další přítomnosti policisty.

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. už dříve získaly ocenění za systém biometrických bran, když zvítězily v prestižní soutěži IT projekt roku 2012. V současných podmínkách složité mezinárodní situace jsou eGates jedním z důležitých prvků ostrahy našeho státu. Provozovatelem je v tomto případě Služba cizinecké policie ČR.

Skupina Vítkovice zároveň rozšiřuje své portfolio služeb i do oblasti kontroly osob na I. a II. kontrolní linii ochrany hranic. Nedílnou součástí dodávky zařízení a služeb je totiž i vybavení deseti pracovišť pro expertní kontrolu elektronického dokladu s umístěním na Inspektorátech cizinecké policie na mezinárodních letištích Karlovy Vary, Praha - Ruzyně, Pardubice, Brno -Tuřany a Ostrava - Mošnov.

Na Letišti Václava Havla Praha je umístěno:

  • 6 x eGate v lokalitě Přílet – Terminál 1
  • 6 x eGate v lokalitě Odlet – Terminál 1

Ředitelství služby cizinecké policie za přibližně měsíc provozu od dodání nového typu eGate na Letišti Václava Havla eviduje:

  • Zhruba 82.000 cestujících z EU už použilo eGate, tj. 33% z celkového počtu odbavených cestujících EU. Z toho:
  • 60.000 cestujících z EU už použilo eGate na příletu (52 %)
  • 22.000 cestujících z EU už použilo eGate na odletu (17 %)