Novinky, aktuality

Zpět

Vítkovice Gearworks nově instalovaly vyspělou technologii

Vítkovice Gearworks nově instalovaly vyspělou technologii k dalšímu zdokonalení produkce moderní cementační pece, kterou vlastní zhruba dva roky. Jde o pec RSHZM 35.18/10 s výkonem 650 kW, která je největší pecí ve firmě. Společnost se loni zaměřila na zvýšení kvality výrobků. V rámci inovačního projektu, který byl podpořen Moravskoslezským krajem, dosáhla významného zvýšení garance požadované mikrostruktury materiálu. Dotace kraje na zdokonalení technologie činila 999 900 korun, celý projekt pak stál necelé dva miliony korun. Zbývající část nákladů hradila sama firma Vítkovice Gearworks. Podpora pro projekt byla udělena v rámci dotačního programu s názvem „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015". Výsledkem snahy vítkovických odborníků je zlepšení kvalitativních vlastností výrobků zpracovávaných v největší peci společnosti Vítkovice Gearworks a.s. Cementační pece se používají k cementování povrchů výrobků či materiálů s následným kalením. Nejčastěji se jedná o trámce, ozubená kola nebo různé svařence. Impulzem k prvotní investici do zařízení za 12 milionů korun byla zakázka na tzv. pastorky. Ty jsou učené pro výrobu servisních námořních plošin. Pastorky jsou součástí mechanismu zdvihu celé plošiny, která při zvedání stoupá po nohách z příhradoviny, až se ocitne několik metrů nad mořskou hladinou a je v požadované úrovni pro dané činnosti.