Tiskové zprávy

Zpět

Vítkovice Power Engineering dluží vítkovické skupině

OSTRAVA, 7. 9. 2017 – Společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING (VPE) získala během insolvence a konkursu do dnešního dne dodávky a služby ze skupiny VÍTKOVICE za 139 milionů korun. Mateřské VÍTKOVICE, a.s. mají nyní za VPE pohledávky ve výši zhruba 124 milionů korun. Dceřiné společnosti pak dalších přibližně 15 milionů korun. Závazky vůči VPE skupina vykazuje v hodnotě zhruba 31 milionů korun. „Tato bilance je nyní předmětem našich jednání s panem insolvenčním správcem, abychom jednak mohli získat souhlas soudu k vzájemným zápočtům, jednak dosáhli dohody, jak dále v životně nutných dodávkách, jakými jsou pro zejména VPE energie," uvedl finanční ředitel VÍTKOVIC, a.s. Igor Vlček.
  
Všechny zmíněné částky jsou takzvanými zapodstatovými pohledávkami, tedy takovými, které vznikly v souvislosti s chodem VPE v insolvenci a konkursu. Po datu splatnosti nyní evidují VÍTKOVICE 117 milionů korun, z toho 36,8 milionu za energie. Závazky matky vůči bývalé dceři jsou nyní na úrovni 24,8 milionu korun. „Vnímáme snahu pana správce VPE prodat jako fungující firmu a chceme k tomu poskytovat součinnost. K tomu je nutné se v řádech dní dohodnout na formě a termínech úhrad," vysvětlil I. Vlček. VPE na začátku konkursu deklarovalo zajištění finančních zdrojů na výrobu, tedy i na platby, které je nutné hradit při chodu firmy.

VÍTKOVICE, a.s. a jejich dcery poskytují VPE řadu služeb – od dodávek energií, přes informační technologie po údržbu či dopravu. Společně s konkursním správcem usilují o prodej provozu HARD v Jeseníku, který je součástí VPE na pozemcích a v halách VÍTKOVIC.

Někdejší mateřská společnost je jedním z největších věřitelů VPE. V reorganizaci, kterou ale management VPE proměnil svým návrhem v konkurs, chtěly VÍTKOVICE své pohledávky kapitalizovat, prodat zmíněný provoz Hardu a pomoci dokončit rozpracované projekty tak, aby z nich do VPE plynuly peníze na co nejvyšší uspokojení věřitelů. „Tento cíl sledujeme i nyní, jsme ale limitování tím, že v konkursu již není VPE naše," upozornil finanční ředitel. VPE mezitím VÍTKOVICÍM neplatí a nenabízí řešení problému se závazky.
 
Většina věřitelů původně loni na konci listopadu podpořila reorganizaci VPE. Pro firmu s nyní přibližně 800 zaměstnanců to mělo znamenat vypracování reorganizačního plánu, ve kterém navrhne, jak vyřeší své závazky. O plánu však již věřitelé nejednali, dva členové představenstva VPE bez vědomí VÍTKOVIC, a.s. podali návrh na konkurs.