Novinky, aktuality

Zpět

Záchranáři lokalizují mobilní hovor

Pomůže to odhalit falešné volající!

Od února budou moci operátoři tísňových linek v Moravskoslezském kraji lokalizovat hovor z mobilního telefonu. Dosud to bylo možné jen v případě volání z pevné linky a tísňové 112. Umožní to služba společnosti VÍKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

Služba bude zpracovávat lokalizační údaje přicházející společně s hovorem a poskytovat je geografickému informačnímu systému, který je spravován hasičským záchranným sborem v Integrovaném bezpečnostním centru (IBC). Zpracování spočívá především v převedení z transportního formátu do formátu požívaného uvnitř systému IBC včetně dopočtení a doplnění potřebných údajů. Součástí projektu byla i konfigurace telefonního systému IBC.

Lokalizace hovorů z pevných telefonních linek

U hovorů z pevných linek je lokalizace uskutečněna dotazem do databáze INFO35 (externí služba O2 Czech Republic a.s. poskytována pro potřeby IZS), která obsahuje lokalizační informace každé pevné stanice. Ke každému telefonnímu číslu existuje záznam o jeho vlastníkovi a adrese ve strukturované podobě. Následně se vrací XML dokument, který je parsován, a všechny důležité informace jsou zobrazeny v textové podobě v dispečerském software a v geografickém informačním systému.

Lokalizace hovorů z mobilních sítí

Mobilní operátoři poskytují s příchozím hovorem lokalizační údaje k určení místa volání, které je automaticky zobrazované na mapě při příjmu hovoru. Jedná se o vypočtenou geometrickou oblast definovanou parametry, jako např. hustota sítě základnových stanic, jejich výkon a směrovost, hustota obyvatelstva, terén apod. Obecně je úroveň přesností lokalizace závislá na hustotě pozemních stanic, přeneseně tedy hustotě obyvatelstva. Volajícího z centra města je možné lokalizovat s přesností na stovky metrů; naopak u volajícího z neobydlené oblasti je lokalizace možná s přesností v řádu jednotek kilometrů, a u volajících z horských oblastí může být lokalizace s přesností až v řádu jednotek desítek kilometrů.

Mobilní operátoři poskytují informace umožňující lokalizaci volání přímo s hovorem, tedy online informace, a informace offline ve formě vektorových vrstev (map) reprezentující dílčí oblasti volání vypočtené či naměřené samotnými operátory a tabulkových podkladů s informacemi o místu volání či souřadnicemi. Zejména vektorové vrstvy offline oblastí volání jsou definovány multipolygony, tedy množinou někdy i několika set polygonů pro konkrétní místo volání. Zobrazení tohoto místa přímo na mapě bylo nepřehledné, a proto dochází k aproximaci těchto oblastí. Offline data jsou v rámci zpracování převáděna do jednotné struktury a finálně je každá oblast reprezentována aproximovaným kruhem či osmiúhelníkem.

Nasazení záchranářů bude teď efektivnější

Počet tísňových volání z mobilních telefonů dnes několikanásobně převyšuje volání z pevných linek. Zprovozněním lokalizace tísňových volání z mobilů se zrychlí a zefektivní nasazování sil a prostředků složek IZS a pomůže lidem, kteří jsou dezorientovaní nebo nemohou normálně komunikovat. Navíc se může odhalit případné zneužívání tísňových linek. V současné době jsou potřebné služby již na IBC nainstalovány a probíhá konfigurace mobilní telefonní sítě jednotlivými operátory. Řešení VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. nevyžadovalo úpravy software operačního řízení složek IZS, a proto náklady byly minimální.