Tiskové zprávy

Zpět

Základní fakta k projektu turecké elektrárny Adularya

  • Vítkovice neprofitovaly a neprofitují na úkor státních institucí ČEB a EGAP. Turecká strana dluží Vítkovicím Power Engineering jen ze základních smluvních podmínek a závazků 1, 5 miliardy korun.
     
  • Důlní část Adularye nikdy nebyla zakázkou Vítkovic, uhlí a jeho garance jsou smluvně od počátku na straně Turecka.
     
  • Kotel pro elektrárnu vyrobila společnost Andritz.
     
  • ČEB poskytla financování tureckému holdingu Naksan, ten byl po politických událostech v Turecku de facto znárodněn.


Původním autorem projektu turecké elektrárny známé jako Adularya byla za Českou republiku společnost BTG Energy, která projekt představila ČEB a EGAP. BTG Energy však  nebyla schopna projekt realizovat sama a následně ani v roli lídra dodavatelského konsorcia s účastí společnosti Vítkovice Power Engineering (VPE).

V roce 2010 vyvolalo VPE  audit koncepce BTG, která se ukázala jako naprosto nepřipravená. VPE tedy reagovalo tím, že zadalo nový concept design u společnosti Energoprojekt Praha, a tak zachránilo pro ČR samotnou podstatu projektu.

V roce 2011 se pak společnost VPE stala z původního dodavatele ocelových konstrukcí a kotelny výlučným EPC kontraktorem. Česká exportní banka (ČEB) na projekt poskytla úvěr tureckému investorovi ze skupiny Naksan. Ten byl tím, kdo měl za výstavbu platit do VPE.

Financování projektu bylo postupně projednáváno tak, aby odpovídalo rozsahu díla, neboť hodnota kontraktu projednaná mezi BTG Energy a investorem v Turecku neodpovídala realitě. Pokud je nám známo, teprve v dubnu 2013 byly splněny všechny odkládací podmínky pro čerpání konečné výše úvěru od ČEB tureckým investorem. Tím došlo ke zpoždění 8 měsíců v realizaci prací z důvodů, které zjevně nebyly na straně VPE. Následně bylo financování přerušováno - kumulativně na dalších 8 měsíců, když turecký investor nebyl schopen plnit podmínky ČEB. Celkové zpoždění financování tím narostlo na 16 měsíců.

Přes všechny potíže na straně investora dodala elektrárna první energii do turecké energetické sítě 29. ledna 2016. První blok tepelné elektrárny získal oficiální statut nového energetického zdroje pro Turecko začátkem března 2016.

Kotel pro elektrárnu Adularya vyrobila společnost Andritz. Důlní část projektu a kvalitu uhlí podle kontraktu garantovala turecká strana. VPE nebyly dodavatelem těžebního zařízení ani jiné části dolu. Jak se později ukázalo, dodávané uhlí se zásadně lišilo od původních vzorků.
VPE či Vítkovice jako skupina na projektu Adularya  neprofitovaly a neprofitují na úkor státních institucí ČEB a EGAP. Celkově VPE k vlastní tíži nese jen z neplnění základních smluvních podmínek a závazků turecké strany náklady 1, 5 miliardy korun.


Elektrárna není dokončená, ne však proto, že by toho Vítkovice nebyly schopny. Proces najíždění elektrárny byl opakovaně přerušován ze strany investora, který dodával do elektrárny uhlí s odlišnou specifikací, než jaká je zakotvena v kontraktu. Toto uhlí mělo negativní účinky na zařízení elektrárny. Na tento problém Vítkovice opakovaně upozorňovaly. S cílem zabránit nenávratnému poškozování zařízení elektrárny a kvůli neschopnosti investora problém s uhlím řešit bylo VPE nuceno proces najíždění elektrárny k 30. 6. 2016 přerušit a elektrárnu udržovat v zakonzervovaném stavu. Následovaly politické události v Turecku, po kterých byli zástupci tureckého holdingu Naksan zatčeni a jejich společnost de facto znárodněna.

Vítkovice opakovaně deklarovaly ochotu pomoci českým státním institucím s řešením problému a ustavily k tomu účelu i speciální společnost Yunus Emre Project a.s.