Novinky, aktuality

Zpět

Zlatá medaile MSV Brno pro nový zakladač

Prestižní Zlatou medaili za produkci pro oblast transportu a logistiky si z Mezinárodního strojírenského veletrhu 2015 v Brně odnesla skupina Vítkovice Machinery Group. Její dceřiná firma Vítkovice Gearworks vyvinula nový typ stroje na zakládání vysokopecní vsázky, který výrazně snižuje prašnost. Žhavou novinku firma představila právě na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. "Prototyp stroje jsme vyvinuli pro Třinecké železárny, kde byl také nedávno spuštěn do provozu. Nahradil původní zakladač ze 60. let minulého století, který odprášení provozu vůbec neřešil," popsal za skupinu Vítkovice šéf dceřiné společnosti Vítkovice Gearworks Pavel Borský.

Prototyp dosahuje snížení množství prachu až na 63 tun za rok. A to především díky teleskopické výsypce s nastavitelnou výškou, která se může přiblížit až na úroveň zakládané hromady, takže se minimalizuje množství rozptýleného prachu. "Prachové částice, které takto neposbíráme, následně řeší dvě řady zkrápění. A je zde také možnost dodatečného zkrápění materiálu speciální emulzí, která zajistí, že prach trvale ulpí na nasypaném materiálu a nezvíří ho následně třeba vítr," upřesnil Borský. Prodej zakladače směřuje především na trhy mimo Českou republiku. Zájem o nové moderní zakladače však už projevilo například Chile, zájemci jsou ale téměř na všech kontinentech.
Zařízení pro výrobu vysokopecní vsázky  - zakladač  - je určen k přípravě vysokopecní vsázky z různých surovin (převážně železných rud, koncentrátů, dolomitů a vápence). Zakladač splňuje ekologické požadavky minimalizace prašných emisí při technologickém procesu výroby vysokopecní vsázky sypáním homogenizačních hromad. Rovnoměrnost vrstev zakládaného materiálu je zajištěna pomocí regulace množství materiálu na přísunových pásových dopravnících a pomocí řízení pojezdu shazovacího vozu stroje a teleskopické výsypky. Stroj je osazen odprašovacím zařízením pro odsávání a filtraci prašných emisí vzniklých na dopravníkových přesypech a v teleskopické výsypce.