Velkou pozornost věnuje firma adaptaci přijatých absolventů všech druhů škol. Na základě poznatků z výběrového řízení, psychologického posouzení a požadavků budoucího cílového zařazení je s každým absolventem sestaven plán nástupní praxe. Jeho součástí je seznámení s historií a organizací firmy, s kolektivní smlouvou, studium příslušných norem a odborné literatury a tradiční "kolečko" po vybraných pracovištích, to vše pod dohledem zkušeného patrona.

Zácvikový plán je sestaven na období 6-12 měsíců a počítá i se zdokonalením absolventa v oblasti jazyků, počítačové gramotnosti a osobnostních kompetencí, to vše vždy individuálně a s přihlédnutím k vlastnímu názoru a potřebám absolventa.