1828

Předehra k fascinujícímu příběhu Vítkovic by mohla být datována již k roku 1800. V březnu tohoto roku ukončil Napoleon Bonaparte jednu z proklamací ke svému lidu toužícímu po míru slovy: „Abych mohl nařídit mír, potřebuji peníze a železo!“ Francouzský císař Napoleon Bonaparte, který vedl sérii válek od roku 1792 se sousedními evropskými mocnostmi, touto větou předpověděl, že právě peníze a železo se stanou hlavní devizou a nástrojem nejenom následujícího století.

Peníze

V tomtéž roce se stává Salomon Mayer Rothschild zakladatelem rakouské dynastie Rothschildů a faktorem, tzn. správcem financí rakouského císařského dvora. Rothschild je jedním z mužů, bez jehož finančních prostředků a vlivu by příběh Vítkovic nebyl tak úžasný.

Železo

O devět let později, v roce 1809, přichází s myšlenkou vybudování střediska železárenského průmyslu v blízkosti ostravských uhelných dolů skotský hutní odborník John Baildon. Žádost, kterou předkládá brněnskému guberniu, je však zamítnuta, a tak se Baildon angažuje v jiných hutních projektech zejména na teritoriu Horního Slezska, kde místní podnikatelé projevují lepšího obchodního i technického ducha. Na Baildonovu myšlenku navazuje o necelých dvacet let později profesor přírodopisu a technologie na vídeňském Polytechnickém institutu a odborný poradce v řadě hutních podniků F. X. Riepl, který určuje jako nejvýhodnější pozici železáren právě Vítkovice.

Kromě zmiňovaných zdrojů uhlí zdůrazňuje Riepl možnost využití vodní energie z řeky Ostravice, výhodnost nedalekých beskydských lesů jako zdrojů dřeva, místního obyvatelstva jako poměrně levné pracovní síly a především strategickou pozici obce nacházející se na trase plánované železnice z Vídně do Haliče. O výhodnosti stavby železáren přesvědčuje budoucího zakladatele a investora, olomouckého arcibiskupa Rudolfa Jana, bratra císaře Ferdinanda Habsburského. Významný církevní hodnostář, který se v roce 1819 stal jedním z nejvážnějších kandidátů na post papeže, schopný manažer a milovník umění, jemuž hudební skladatel Beethoven věnoval Missu Solemnis, vydává v roce 1828 pokyn ke stavbě železáren.