1843 - 1873

V polovině roku 1843 se přijíždí Rothschild poprvé podívat na svůj nově zakoupený podnik, vřele přivítán zaměstnanci, kterých je v tomto roce 1 500. V následujících letech se dostávají Vítkovické železárny v produkci surového železa na 1. místo na celé Moravě i Slezsku. Intenzivně stoupá zejména výroba týkající se rozšiřování železniční sítě. Kilometráž rakouských železnic vzrostla během necelých dvaceti let od roku 1850 z 2 000 na 18 000 kilometrů. Na počátku 70. let tak přestávaly Vítkovické železárny stačit požadavkům na výrobu železa, a proto v roce 1873 spojují Rothschildové síly s bratry Gutmannovými. Rothschildové se stále intenzivněji věnují finančním operacím a aktivitám a odpovědnost za chod svých báňských a hutních podniků přenášejí na Gutmanny. Ti formou výhodných kupních a nájemných smluv ovládají téměř polovinu těžby uhlí a výroby koksu v ostravskokarvinském revíru. Tak vzniká jeden z největších průmyslových podniků Evropy – konsorcium Vítkovické horní a hutní těžířstvo. Ve druhé polovině čtyřicátých let je postavena ve Vítkovicích v empírovém slohu dvojpodlažní reprezentační budova podniku, ve které současně bydlel ředitel. Dnes je známa jako Vítkovický zámek.

Také podnik prošel několika změnami. V roce 1843 je z dosavadní opravárny nástrojů zřízena mechanická dílna na výrobu parních strojů, která se záhy stává největší strojírnou na Moravě a ve Slezsku. Dále je postavena nová tovární hala, nazvaná podle Rothschildova syna Anselmovou hutí, v níž se mají vyrábět především železniční kolejnice. Nový majitel nechává postavit také novou výrobnu železničních os, kol i celých železničních vagónů. V polovině 60. let začíná výstavba třetí vysoké pece. Do provozu je dána v době útlumu výroby, což vede k tomu, že musí být uhašeny dvě starší pece, které jsou opět zapáleny až v letech 1860 a 1861. V roce 1858 vyrábějí Vítkovice první silniční most, který spojuje v Litoměřicích břehy řeky Labe. Tím je zahájena úspěšná tradice produkce ocelových konstrukcí, která trvá do dnešních dnů. Nejvýznamnější novinkou ve výrobním procesu je zavedení nového způsobu zkujňování železa-bessemerování, čímž došlo ke zrychlení a zjednodušení produkce. Čtrnáct pudlovacích pecí je nahrazeno jedním dvoutunovým a dvěma čtyřtunovými konvertory. Zatímco se průmyslníci Rothschildové zabývají bankovnictvím, Edmond James de Rothschild z francouzské větve spravuje umění celé rodiny. V současnosti je z jejich majetku 40 000 rytin, 3 000 maleb a 500 ilustrovaných knih uloženo ve francouzském muzeu Louvre.