Acetylén

Acetylén

Využití v oblasti svařování, řezání plamenem a chemickém průmyslu. Vodní objem 2-55 litrů, pracovní tlak 15-19 bar. Obsahuje ekologickou porézní hmotu UL1 nebo UL2.

Vodní objem Vnější průměr Pracovní tlak
[L] [mm] [bar]
2,0 - 4,0  100 15-19
2,0 - 6,3  115
2,5 - 5,0  115
5,0 - 15,0  140
8,0 - 23,0  171
8,0 - 30,0  178
15,0 - 30,0  204
15,0 - 55,0  229