Aktuality

Zpět

Reorganizace Vítkovic Heavy Machinery úspěšně skončila, potvrdil soud

Vítkovice Heavy Machinery (VHM) splnily podstatné podmínky procesu reorganizace, zejména úhradu věřitelům a zajištění financování ze strany strategického investora. Soud to 13. 8. potvrdil usnesením, kde konstatoval „tímto reorganizace končí". Nyní jsou VHM normálně fungující firmou. "Během jediného roku se nám podařilo nejen odvrátit konkurs, ale i splnit podmínky reorganizačního plánu a vyjít z insolvence. Nyní již máme možnost dalšího rozvoje jako každá standardně fungující firma,"  komentoval generální ředitel VHM Daniel Kurucz. V tuto chvíli dobíhají pouze formality celého procesu, jako je například vyúčtování odměny správce.

Ke konci června VHM potvrdily, že uhradily všechny nesporné pohledávky za tzv. majetkovou podstatou. Firma současně načerpala peníze, které měla získat podle dvou úvěrových smluv. Finance byly v pořádku připsány na účet, který spravuje insolvenční správce VHM Lukáš Zrůst. Proběhla také změna vlastnické struktury. Původní akcie, které patřily Vítkovicím, a.s. zanikly a nové získala většinově společnost SPV VTK, a.s. Jaroslava Strnada a dále Witkowitz VHM, a.s. ze skupiny Martina Ulčáka, která tak kapitalizovala své pohledávky. Malá část akcií, konkrétně zhruba 14 procent, připadla podle stejného principu znovu také někdejším mateřským Vítkovicím. Do konce června došlo k vydání všech nových akcií. VHM má zapsán základní kapitál přibližně 262,278 milionu korun a každá akcie je v nominální hodnotě jedné koruny.