Aktuality

Zpět

Upozornění pro média a veřejnost - bezpečnost při likvidaci komína

Společnost Vítkovice, a.s.  a společenství „Vítkovice – AWTR + Polanský", zastoupené organizacemi AWT Rekultivace a.s. a POLANSKÝ s.r.o., se obrací na širokou veřejnost se žádostí a prosbou, aby nepočítala s účastí na odstraňování  komína v oblasti Aglomerace v Ostravě. 

O tomto víkendu by měla specializovaná firma MITAL s.r.o. (Sezemice) komín spékárny odstřelit. Vše podléhá kontrole dodavatele sanací "Vítkovice – AWTR + Polanský" a přísným pravidlům, která zejména myslí na bezpečnost lidí a majetku v okolí likvidovaného objektu. 

Samotný odstřel je složitou technickou operací. Z těchto důvodů prosíme, aby lidé nepočítali s příjezdem ani příchodem do blízkosti komína. Omezeny budou dočasně všechny přístupy pro pěší, individuální  i hromadná doprava,  a to i na ulicích Rudná, Ruská a Místecká. Prosíme, věnujte pozornost pokynům policie i dalších složek IZS a respektujte jejich preventivní opatření. Stejně tak prosíme, abyste respektovali pokyny pracovníků bezpečnostních agentur.

Děkujeme za pochopení.

 

Za uvedené subjekty

Eva Kijonková, mluvčí společnosti Vítkovice, a.s.

--
EK Media s.r.o.
U Parku 2646/12
702 00 Ostrava
www.ceskefirmy.com