Aktuality

Zpět

Věřitelé Vítkovic Heavy Machinery schválili reorganizační plán

Drtivá většina věřitelů dnes chválila reorganizační plán společnosti Vítkovice Heavy Machinery (VHM). Proti hlasovala pouze Komerční banka, která těsně před jednáním vznesla k plánu námitky, se kterými se zástupci VHM vypořádali ústně během jednání věřitelské schůze. Mimo jiné upozornili, že Komerční banka sleduje vlastní cíle, nikoli prospěch všech věřitelů VHM. Usnesení k reorganizačnímu plánu nyní musí vydat soud. 

Reorganizační plán především počítá se zachováním chodu výroby VHM a snížením nákladů na ni. Na výrobu jsou zajištěny peníze formou půjčky ve výši 76,5 milionu korun od investora, tedy od společnosti SPV VTK Jaroslava Strnada. Další peníze přicházejí díky takzvanému tollingu. Tedy systémem, kdy jiná společnost – v tomto případě Vítkovice Machinery Trade - poskytuje peníze na výrobu a na oplátku získává výrobky VHM.  Díky tomu má VHM k dispozici 1, 3 miliardy korun. Vlastníkem tollingové firmy, přesněji jejím jediným společníkem, je rovněž firma SPV VTK.

Vedle běžící výroby VHM počítá s restrukturalizaci pohledávek. Věřitelé jsou rozděleni do 13 skupiny a pro každou skupinu je navržen postup, jak získá zpět část svých pohledávek. Nejpodstatnější je kapitalizace pohledávek. To znamená, že někteří věřitelé odpustí VHM část dluhu a zbytek vymění za nové akcie firmy. Ty původní, které patřily společnosti Vítkovice a.s., zaniknou. Nové akcie získá především strategický investor v podobě SPV VTK. Smyslem celého reorganizačního plánu je vyšší procento uspokojení věřitelů. Nezajištění věřitelé by v konkurzu dostali podle odborníků zhruba 3,6 procenta ze své pohledávky. Reorganizace jim má vrátit sedmiprocentní uspokojení. „Cílem je i to, aby se Heavy vrátilo do zisku a zůstalo v něm. To očekáváme podle dosavadního vývoje v bodu zvratu v roce 2020," doplnil generální ředitel VHM Daniel Kurucz.