Aktuality

Zpět

Věřitelská schůze schválila záchranný plán Vítkovic Mechanika

Společnost Vítkovice Mechanika může pokračovat v reorganizaci podle plánu, který sama navrhla věřitelům. Na jednání u Krajského soudu v Ostravě o tom dnes rozhodla schůze věřitelů. Základem „záchranného plánu" je zachování chodu podniku a vstup investora, kterým je společnost Witkowitz Mechanica, a.s. patřící společnosti Supermetal, a.s. ze skupiny E-Invest.

Vítkovice Mechanika dnes provozují jednak strojírenskou výrobu a engineering jednak údržbu. Strojírenskou produkci a engineeringové služby podnik dodává na základě smlouvy o pachtu firmě Witkowitz Mechanica, která si tuto část firmy i se zhruba 120 zaměstnanci nyní odkoupí.

Zbývající „servisní" část s asi osmi desítkami lidí zůstane věřitelům, kteří přistoupili na kapitalizaci pohledávek. Jde o firmy z koncernu Vítkovice i o samotné Vítkovice, a.s., které byly dosud jediným akcionářem společnosti Vítkovice Mechanika. Kapitalizující věřitelé nyní své pohledávky vymění za nově vydávané akcie Mechaniky.

Výnos z prodeje strojírenské části ve výši 4,7 milionu korun půjde na uspokojení pohledávek věřitelů. Stejně tak výtěžek z prodeje zbytného majetku Mechaniky. Jak Witkowitz Mechanica, tak Vítkovice Mechanika zachovají pracovní místa.

„K prodeji strojírenské a engineeringové části investorovi by mělo dojít zhruba do měsíce. Investor už dnes postupně nabírá i nové zaměstnance. V části údržby a servisu se nám také daří, máme zakázky nejen ve skupině, ale i mimo ni. Věříme, že insolvenci zvládneme ukončit co nejrychleji. Děkujeme všem věřitelům, kteří podpořili náš reorganizační plán, a vážíme si toho, že mnozí z nich s námi nadále spolupracují a věří nám," konstatoval předseda představenstva Vítkovic Mechanika Rodan Broskevič.

Celý reorganizační plán směřuje k většímu uspokojení pohledávek věřitelů, než jakého by dosáhli konkurzem a ukončením chodu podniku. Nezajištěným věřitelům tak má připadnout pětiprocentní uspokojení jejich pohledávek.