Aktuality

Zpět

Vítkovice slaví 190 let. Pozvaly potomky zakladatelů - Habsburků, Rothschildů a Gutmannů. Po 90 letech znovu vystavují zakládací listinu

V neděli 9. prosince uplyne přesně 190 let od založení Vítkovic, jedné z nejstarších českých firem, ze které postupně vyrostly desítky dalších podniků českého hutnictví a strojírenství. Firma si připomíná výročí společně s potomky jejích zakladatelů, nositeli zvučných rodových jmen Habsburků, Rothschildů a Gutmannů.  Osobně se do Ostravy přijeli podívat Ulrika Margareta Gräfin, arcivévodkyně Habsbursko-Lotrinská i potomek slavných bankéřů a nositel jejich finančnické tradice Guntard Gutmann. Chybět nebude ani olomoucký arcibiskup, metropolita moravský Jan Graubner.

Všechny jmenované spojuje rok 1828, kdy se tehdejší olomoucký arcibiskup, pozdější kardinál Rudolf Jan Habsbursko-Lotrinský rozhodl založit továrnu na zpracování železa z nedalekých hamrů a využil k tomu místo se zdrojem kvalitního uhlí a dostatkem vody z Odry a Ostravice.  Díky výhodné poloze mohla být už v roce 1836 v tehdejší obci, dnes krajském městě Moravskoslezského kraje, zapálena první koksová vysoká pec v habsburské monarchii. O pár let později pak pod vedením finančně silných rodin Rothschildů a Gutmannů továrna rostla, rozšířila výrobního program a stala se na téměř dvě století i významnou strojírenskou firmou.

To vše i další historii  - spojenou se vznikem samostatného československého státu, s okupací, se znárodňováním, ale i s listopadovou revolucí v roce 1989 a privatizací -  Vítkovice do neděle slaví. Zvolily kombinaci odborné konference s programem pro obchodní partnery a významné hosty, jakými jsou právě potomci a následovníci zakladatelů. Veřejnosti po dlouhých 90 letech ukážou zakládací listinu arcibiskupa Rudolfa Jana. „Listina byla naposledy k vidění v roce 100. výročí Vítkovic, čili v roce 1928. Od té doby ležela v olomouckém archivu, ve fondu Arcibiskupství Olomouc. Vystavovat už se běžně nedá, proto ji dlouhých 90 let nikdo neviděl," upozornil předseda dozorčí rady Vítkovic Jan Světlík.

Při příležitosti 190. výročí vznikla faksimile „Přípisu o rozhodnutí olomouckého arcibiskupa arcivévody Rudolfa Jana zřídit pudlovnu železa". Od soboty bude na dva dny k vidění v Malém světě techniky U6 v Dolních Vítkovicích. Velký svět techniky o víkendu 8. a 9. 12. pro doplnění zařazuje speciální promítání dokumentu filmového historika Karla Čáslavského. 30minutový dokument o Vítkovicích poběží v sobotu i v neděli v 15 hodin v kinosále Velkého světa techniky. Návštěvníci konkrétně uvidí, jak vypadaly nejen Dolní Vítkovice před 90 lety," upřesnil ředitel Dolních Vítkovic Petr Koudela.  

Významné hosty ubytoval a o jejich pohodlí pečuje Clarion Congress Hotel Ostrava