BUTLE NA GAZY TECHNICZNE

 

Spółka produkuje butle wysokociśnieniowe, bezszwowe z bloka z przeznaczeniem na gazy techniczne sprężone i skroplone o pojemności od 2L do 100L o średnicach od 115 mm do 320 mm na ciśnienia robocze 200 i 300 bar. Zastosowana nowoczesna technologia i innowacyjna linia produkcyjna pozwala na produkcję butli lekkich o wysokich parametrach jakościowych spełniające wszelkie wymagania naszych odbiorców. Nowoczesna linia malowania proszkowego daje gwarancje wysokiej jakości i trwałości powierzchni lakierniczej. Mechaniczne przygotowanie powierzchni butli – obróbka strumieniowo-ścierna (śrutownica wirnikowa) .

Chemiczne przygotowanie powierzchni butli – fosforanowanie żelazowe zabezpiecza powierzchnię butli przed korozją Malowanie proszkowe – warstwa podkładowa plus warstwa wierzchnia. Głównymi odbiorcami butli wysokociśnieniowych są producenci i dystrybutorzy gazów technicznych znajdując zastosowanie w sektorach przemysłu i gospodarki jak: przemysł stoczniowy, budownictwo, spożywczy, medycyna. Nasze butle spełniają wymagania europejskich norm i systemu zapewnienia jakości ISO -9001-2008 oraz ISO TS.