Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod

VÍTKOVICE více než 40 let vyrábí a dodávají do ČR i zahraničí velkoobjemové nádrže, šroubované ze smaltovaných plechů vlastní výroby. Tyto plechy jsou základním stavebním prvkem a význačným rysem vítkovických ČOV HYDROVIT®. Čistírny odpadních vod jsou technologické celky, které čistí odpadní vody z obcí, potravinářského, zemědělského i ostatního průmyslu a vracejí tak do přírody vodu o požadovaných přísných ekologických parametrech.

Čistící proces našich ČOV je založen na dokonalém mechanickém předčištění a biologickém čištění dlouhodobou aktivací a stabilizací kalu. Vysoké účinnosti odstranění organických látek za současného výrazného snížení sloučenin dusíku se dosahuje kombinací nitrifikace a denitrifikace. Na přání lze zařadit chemické odstraňování fosforu, případně jiných prvků a sloučenin.Nabízíme komplexní služby, dlouholeté zkušenosti a vlastní know-how při realizaci technologických celků nebo komponent biologických čistíren odpadních vod, které jsou výsledkem spolupráce s předními vodohospodářskými odborníky. Naše společnost má pro dodávky programu ČOV vlastní projekční, konstrukční, výrobní, dodavatelské a servisní kapacity.

Pro splaškové a průmyslové odpadní vody dodáváme typové biologické čistírny odpadních vod:

  • ČOV HYDROVIT® SBR - diskontinuální monoblok s výkonem 500 – 2 000 EO
  • ČOV HYDROVIT® SI - kompaktní průtočná ČOV s výkonem 2 000 - 10 000 EO
  • ČOV HYDROVIT® P - volná sestava biologických nádrží typu P s výkonem 5 000 – 50 000 EO