Archív

 

Archiv je od r. 2006 akreditován Ministerstvem vnitra pro výkon působnosti soukromého archivu a jeho činnost vychází ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Základní odborná činnost 

  • předarchivní péče o dokumenty – kontroly spisové a skartační služby, metodické vedení pracovníků spisoven, konzultace skartačních návrhů
  • zpracování archiválií – vyhotovení archivních pomůcek (inventářů, katalogů), digitalizace historických fotografií a archivních dokumentů
  • fyzická a právní ochrana archiválií – před odcizením, poškozením, zneužitím informací a neoprávněným nakládáním s archiváliemi
  • využívání archiválií – pro potřeby VÍTKOVICE, a. s., pro publikační a badatelskou činnost

Externím organizacím archiv nabízí možnost ukládání archivních dokumentů a zajištění archivní péče (správu písemností a skartační činnost).

Zaměstnanci archivu také vedou evidenci sbírek muzejní povahy a sbírky uměleckých děl společnosti VÍTKOVICE, a. s. a zajišťují činnost Ústřední všeobecné spisovny a spisovny mzdových dokladů.

Otevírací doba pro externí badatele: Po a Čt 7:00 – 14:30