Díly tlakových nádob

Díly tlakových nádob

Díly tlakových nádob pro jadernou energetiku a petrochemický průmysl z uhlíkaté, nízkolegované i nerezové oceli. Výroba podle ruských, evropských i amerických norem.

Nabízíme výrobu, zkoušení a dodávku dílů tlakových nádob: – pro jadernou energetiku především výkovky trubkovnic vč. jejich vrtání, výkovky plášťů včetně svarových hran, příruby, tělesa a víka, lisovaná dna, kruhy, nátrubky a další výkovky pro parogenerátory a jejich kolektory, pro kompenzátory objemu, reaktorové nádoby, nízkotlaké a vysokotlaké ohříváky, pro potrubí primárního okruhu, tělesa šoupátek a regulačních klapek a další – například výkovky pro kontejnery vyhořelého paliva.

Pro petrochemický průmysl pak především pláště kolon včetně připravených svarových hran a Y- kruhy. Nabízíme materiály uhlíkaté, nízkolegované i nerezové s nejvyšší kvalitou a zajištěním všech požadovaných zkoušek.