Ekoengineering

Zemědělství

Produkty oboru Ekoengineering zahrnují především dodávky pro zemědělství. Smaltované nádrže k uskladnění tekutých výkalů od skotu, prasat a ostatních odpadních vod ze zemědělství. Dále pak k uskladnění tekutých hnojiv (DAM aj.).

Skladování sypkých hmot 

V nádržích je skladován vápenec, cement, popílek, dřevní odpad, štěrkopísky, granulované plasty, sůl, saze a jiné. Nádrž je možno provést v podjezdném provedení se závěsnými smaltovanými výsypkami.

Skladování kapalin 

V nádržích je skladována pitná voda, odpadní voda, požární voda, nafta, amoniak, vápenné mléko a jiné chemikálie v rozsahu chemické odolnosti smaltu. Procesní nádrže čistíren odpadních vod (ČOV), bioplynových stanic (BPS) a průmyslových technologií (energetika a jiné). Aktivační, usazovací, skladovací, homogenizační a neutralizační nádrže pro ČOV. Pro BPS také samostatné fermentory, plynojemy, dohnívací, homogenizační a skladovací nádrže.

Komplexní dodávky čistíren odpadních vod pro splaškové vody:

  • ČOV HYDROVIT® SBR jako diskontinuální monoblok s výkonem 500 – 2.000 EO
  • ČOV HYDROVIT® SI jako kompaktní průtočná ČOV s výkonem 2000 – 10.000 EO
  • ČOV HYDROVIT® P jako sestava biologických nádrží s výkonem 10.000 až 100.000EO

Komplexní dodávky bioplynových stanic

Bioplynové stanice (BPS) pro zpracování vepřové a hovězí kejdy v kombinaci s ostatním biodegradovatelným materiálem (masokostní moučka, celulózový kal, atd.) a zbytky zemědělské výroby. Kapacity od 350kW do 5000kW.

Povrchové ochrany

  • tryskání dodaných výrobků dle ČSN ISO 8501 
  • žárový nástřik materiálů, strojních dílů a zařízení, plechů a OK z hlediska korozivní ochrany dle ČSN EN 22 063 
  • speciální žárové nástřiky - návrhy renovací dílů a zařízení s využitím povlaků dle ČSN EN 657, DIN 32 530 - kovové, kovokeramické, keramické.