Petrochemie

Poskytuje služby v oblastech

  • zpracování ropy a plynu
  • rafinérského a petrochemického průmyslu
  • chemického průmyslu
  • průmyslu dřevařského a stavebních hmot
  • zpracování odpadů

Pro splnění inženýrské činnosti společnost disponuje odborníky se zkušenostmi pro:

  • konzultace, poradenství, technický dozor investora, bezpečnostní inženýrství
  • zastupování zákazníka v řízení s veřejným právními orgány a organizacemi
  • studie proveditelnosti investičního záměru
  • projektovou dokumentaci ve všech výkonových fázích

Obor zajišťuje komplexní služby v oblasti dodávek následujících zařízení:

kolony, reaktory, trubkové výměníky tepla tlakové nádoby, separátory, absorbéry, filtry, boilery, zásobníky kapalin a plynů, vysokotlakých potrubí.

Zařízení jsou dodávána od návrhu až po výrobní dokumentaci. Nejpoužívanějším výrobním standardem jsou harmonizované evropské normy a kód ASME. Vlastní výrobní základna a dlouhodobé zkušenosti v oblasti výzkumu materiálů umožňují dodávat také nádrže pro uskladňování čpavku, chloru, dusíku, etylénu a jiných nebezpečných kapalin a plynů. Vítkovice zajišťují vlastními zdroji přepravu a montážní práce svých dodávek.