Produkty s vlastním know-how

Klasická energetika

Zajišťujeme komplexní dodávky tepelných elektráren „na klíč" (EPC), dodávky elektráren s uhelnými práškovými kotli o výkonech bloku 100 MWe – 500 MWe. V rámci revitalizace energetických zdrojů zajišťujeme komplexní rekonstrukce velkých energetických zdrojů, rekonstrukce tlakových částí kotlů a kotelen včetně komplexní projektové přípravy, demontáží, montáží, uvedení do provozu a následnou údržbu.

Povrchová těžba

Povrchová těžba je tradiční Vítkovických obor spjatý s naší společnosti již od roku 1952. V rámci své dlouholeté činnosti VÍTKOVICE dodaly desítky různých typů kolesových a korečkových rypadel, zakladačů skrývky. Při výrobě takových to zařízení maximálně uplatňujeme synergii holdingu VMG, od návrhu zařízení přes výrobu většiny komponent a následnou montáž přímo u povrchového dolu.

Úprava a zpracování materiálu

Tradiční obor, který zahrnuje uplatnění výrobků v energetice, hutnictví a průmyslu. Materiálová doprava, skládkové stroje, drtírny. Koksovny – strojní zařízení koksárenských baterií a obsluhovací stroje pro sypané a pěchované provozy. Vysoké pece.

zařízení oceláren a válcoven

Vlastní know-how a letité zkušenosti v tomto oboru umožňují koncernu VÍTKOVICE dodávat nejen jednotlivá zařízení pro konkrétní uzly metalurgických procesů, ale zároveň umožňují výstavbu celých metalurgických závodů „na klíč". Poskytujeme zákazníkům rovněž provozní know-how a pozáruční servis, čímž stoupá konkurenceschopnost značky VÍTKOVICE.

Petrochemie

Společnost zajišťuje komplexní služby v oblasti výroby a dodávek průmyslových zařízení a realizaci investičních záměrů na klíč (EPC kontrakt). Poskytujeme investorům komplexní projektové a inženýrské služby při výstavbě nových investičních celků nebo při modernizaci či intenzifikaci stávajících výrobních provozů.

Ekoengineering

Obor zahrnuje zemědělství, ochranu životního prostředí a využití obnovitelných zdrojů energie. Společným jmenovatelem jsou nadzemní smaltované nádrže s více než čtyřicetiletým vlastním technologickým vývojem. Obor nabízí komplexní služby, dlouholeté zkušenosti a vlastní know–how při realizaci technologických celků, které jsou výsledkem spolupráce s předními vodohospodářskými odborníky, a to při plném využití vlastní projekční, konstrukční, výrobní, dodavatelské a servisní kapacity.