Profil

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je nejvýznamnější českou strojírenskou skupinou se silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti dodávek velkých investičních celků. Zahrnuje okolo třicítky firem. Skupina disponuje moderní, rozsáhlou a unikátní výrobní základnou a know-how založeným na výzkumu a vývoji. V prosinci 2013 oslavila značka VÍTKOVICE své 185 narozeniny. Tradiční výroba sériových produktů a engineeringové obory byly doplněny dvěma novými oblastmi: Green Technology – CNG a bioplyn a Informačními technologiemi. Vítkovice jsou v současnosti evropským lídrem ve výrobě ocelových lahví se supermoderní výrobní linkou, mají téměř pětinový podíl na světovém trhu speciálních zalomených hřídelí pro velké námořní lodě. Jsou jedním z těch, kteří dynamicky rozvíjejí projekt pro přechod pohonu automobilů z klasických paliv na alternativní pohon stlačeným zemním plynem (CNG). Vlastní certifikace od významných renomovaných inspekčních společností.

Tvůrčí a inovační potenciál rozvíjejí i při přípravě a realizaci velkých investičních akcí jako jsou retrofity tepelných elektráren společnosti ČEZ v Tušimicích a v neposlední řadě také v programu výroby komponent pro jadernou energetiku. V této oblasti mají VÍTKOVICE na co navázat. V minulosti byly významným dodavatelem komponent pro jaderné elektrárny. Kompenzátory objemu a parogenerátory vyrobené ve VÍTKOVICÍCH slouží v Temelíně, v Dukovanech, ale i v dalších jaderných elektrárnách zahraničí.

Z důležitých zakázek posledních let je možno uvést střešní konstrukci pražské O2 arény, stavbu hangáru u Mošnova či rekonstrukci historické ocelové konstrukce železničního nádraží ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu. Vzhledem k tomu, že IT technologie považují Vítkovice v současnosti za zcela zásadní, stávají se také prostředkem ke komplexním dodávkám sofistikovaných strojírenských výrobků a celků na klíč. Vývoj, konstrukce, projektování, řízení a ovládání systémů a technologií třetího tisíciletí je jednoznačně postaveno na informačních a komunikačních technologiích.

Cíle

Globální lídr špičkových strojírenských technologií; Řízení specializovaných engineeringových oborů; Rozvoj svých aktivit kvalifikovanými pracovníky v souladu se zájmy svých akcionářů a s ohledem na ochranu životního prostředí.

Strategie METAL EVOLUTION 

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP jsou jednou z největších evropských strojírenských skupin. Staví na téměř dvou stoletích znalostí a působení v oboru, který provází civilizaci a poskytuje impulzy pro její rozvoj. Skupina zasáhla takřka do všech oborů lidské činnosti a stála u zrodu třetího největšího města České republiky. Je tedy aktivním účastníkem evoluce – METAL EVOLUTION.

Skupina VÍTKOVICE zastřešuje spektrum oborů seskupených nově do tří pilířů tak, aby jejich synergie napříč dceřinými firmami přinášela řešení pro každé zadání našich obchodních partnerů. Strategie METAL EVOLUTION umožňuje klientům lépe pochopit výrobní základnu VÍTKOVIC, která se může pochlubit uzavřeným výrobním cyklem speciální metalurgie, která zahrnuje veškeré dostupné technologie. Zároveň ve druhém pilíři představují VÍTKOVICE výrobky se špičkovým know–how, které umí dodat nejen ve formě výrobků, ale i s inženýringovou podporou, a to včetně řešení celé dodávky na klíč. Nově definované jsou ve strategii služby, které zahrnují již známé montáže a údržby, ale zároveň ukazují technicky nové kování slitin titanu, niklu a řadu dalších technologií třetího tisíciletí. Naše dokončené akvizice a investice do technologií 3. tisíciletí nás předurčují pro roli EPC kontraktora. Jsme partnerem s moderním výrobním zázemím, s globálním dosahem a současně s odpovědností k sobě i svému nejbližšímu okolí.

Věříme vizím a umíme je proměnit ve skutečnost.