Tiskové zprávy

Zpět

Stanovisko a základní fakta k dění okolo Hardu Jeseník

-  Společnost VÍTKOVICE, a.s. se důrazně ohrazuje proti mediálním tvrzením společnosti MORAVIA INDUSTRY LTD.  

-  Prodejní proces části závodu společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. - HARD Jeseník byl plně pod kontrolou insolvenčního správce společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. v konkurzu.

-  13. 11. 2017 proběhla zcela transparentní veřejná dobrovolná dražba majetku VÍTKOVICE, a.s. Dražebníkem byla Ostravská aukční síň, s.r.o. V dražbě uspěla společnost podnikající již od roku 2009 ve svém oboru, a to mimo jiné i přímo v Jeseníku.

-  MORAVIA INDUSTRY LTD, která deklarovala ve své tiskové zprávě zájem o koupi areálu HARD Jeseník, měla dostatek prostoru se do dražby registrovat, což neučinila.

Společnost MORAVIA INDUSTRY LTD předložila podle dostupných informací insolvenčnímu správci společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. v konkursu nabídku na koupi části závodu HARD Jeseník dne 20. 10. 2017 i přes skutečnost, že sama byla založena až 23. 10. 2017 (20. 10. 2017 byla pouze předložena žádost o registraci). Společnost MORAVIA INDUSTRY LTD je pro nás v tuto chvíli společností s nejasnou strukturou a není zřejmé, zda tato společnost disponuje dostatečným finančním kapitálem (základní kapitál činí pouze 100 GBP), ani zda má zkušenosti v oblasti strojírenství. Nicméně prodejní proces části závodu společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. - HARD Jeseník byl plně pod kontrolou insolvenčního správce společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Dne 13. 11. 2017 se uskutečnila veřejná dobrovolná dražba nemovitostí, které vlastní společnost VÍTKOVICE, a.s. Dražené nemovitosti tvoří menší část areálu bývalého závodu HARD Jeseník. V rámci veřejné dražby byla tato část areálu nabídnuta neomezenému počtu účastníků. V žádném případě nešlo o prodej významné části areálu, jak uvádí společnost MORAVIA INDUSTRY LTD.  Jedná se o nemovitosti dlouhodobě nevyužívané k provozu závodu HARD Jeseník původně provozovaného společností VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

Dražba, která proběhla dne 13. 11. 2017 prostřednictvím dražebníka Ostravská aukční síň, s.r.o. představovala zcela transparentní a standardní proces prodeje majetku VÍTKOVICE, a.s. realizovaný v souladu se zákonem o veřejných dobrovolných dražbách. MORAVIA INDUSTRY LTD, která deklarovala ve své tiskové zprávě zájem o koupi areálu HARD Jeseník, měla dostatek prostoru se do dražby registrovat, což neučinila. Novým vlastníkem prodané části areálu se stala společnost podnikající již od roku 2009 ve svém oboru, a to mimo jiné i přímo v Jeseníku. 

Nemovitosti, ve kterých společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. závod HARD Jeseník skutečně provozovala, nebyly předmětem dražby konané dne 13. 11. 2017 a  jsou stále ve vlastnictví společnosti VÍTKOVICE, a.s.

Nabídka společnosti MORAVIA INDUSTRY LTD předložená insolvenčnímu správci na odkup nemovitostí vlastněných společností VÍTKOVICE, a.s. za celý areál závodu HARD Jeseník byla výrazně nižší než další nabídky, které společnost VÍTKOVICE, a.s. obdržela. O této skutečnosti byl insolvenční správce společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. informován již před ukončením výběrového řízení, které organizoval.

Postup společnosti MORAVIA INDUSTRY LTD považuje společnost VÍTKOVICE, a.s. za účelový s cílem zmařit prodejní proces majetku společnosti VÍTKOVICE, a.s. a zároveň poškodit dobré jméno společnosti VÍTKOVICE a.s.