Ekologizace energetických zdrojů

Ekologizace energetických zdrojů

Zabýváme se ekologizací stávajících energetických zdrojů týkající se zejména oxidy dusíku a síry emitované při spalování. V rámci denitrifikace (snížení emisí oxidů dusíku) aplikujeme nejmodernější technologie v rámci primárních i sekundárních opatření. U zařízení, která spalují práškové hnědé uhlí (i lignit) a práškovou rašelinu primárně preferujeme kombinaci různých primárních opatření. To například znamená používání moderních nízkoemisních hořáků v kombinaci s dalšími primárními opatřeními jako třeba recirkulací kouřových plynů, postupným hořením (odstupňováním přívodu vzduchu), dohoříváním paliva, atd.

Po vyčerpání možností primárních opatření jsme způsobilí pro aplikaci sekundárních opatření – selektivní katalytickou i nekatalytickou metoudou. Využití vhodné metody závisí na konkrétním případě, v případě specifických požadavků je možné provést i kombinaci obou sekundárních metod. V rámci odsíření spalin (snížení emisí oxidů síry) nabízíme všechny hlavní metody odsíření – mokrou, polosuchou i suchou metodu odsíření. Volba vhodné metody závisí na zhodnocení výhodnosti daných technologií.