Cementační pec

Cementační odporová šachtová pec  - MONOCARB 3500

Použití:

  • chemicko-tepelné zpracování v ochranné atmosféře (cementační), také plní
  • funkci žíhací pece
  • pracovní teplota je max. 1 000°C

Popis:

  • kruhová pec s plynotěsnou muflí a s pracovním vákem
  • úspěšně nacementován vzorek do hloubky 7 mm 
  • ve víku instalováno 6 oběhových ventilátorů

Řízení:

  • programovatelný automat PLC Simatic 
  • ve výrobní hale je k dispozici 30 t jeřáb, velikost vsázky, co se hmotnosti týká, je nutné konzultovat s naší technologií
Hlavní technické parametry Hodnota
Jmenovitý topný příkon 650 kVA
Pracovní průměr 3 300 mm 
Výška pracovního prostoru  1 950 mm
Inertizační plyn  Dusík
Média etanol, zemní plyn, vzduch, dusík
Maximální hmotnost vsázky  17 t (vyšší hmotnost je nutno projednat s technologií)

Kalící vana

  • Na pec navazuje olejová kalící vana s chladicí věží uvnitř haly. Ve vaně je umístěno 6 ponorných míchadel.
  • 96 m3 oleje značky Houghto-Quench 150 
Hlavní technické parametry Hodnota
Kalící šachta – průměr  3 690 mm
Kalící šachta – průměr  3 230 mm 
Maximální hmotnost vsázky  17 t (vyšší hmotnost je nutno projednat s technologií)