Crisis Management

Crisis management

Following the operational management systems we have created systems to support teams  solving the crisis situations. A current overview of the status is ensured by our systems supporting them for the preparation in a sleep mode, real-time communication between people in the field and, where necessary, with the headquarters and monitoring of events of individual advisers with the possibility of subsequent evaluation.

Crisis Portal of Organization

Evidenční, navigační a komunikační portál pro krizové a bezpečnostní složky obcí, krajů a podniků 

Datasheet

 

Digital Flood Protection Plan

Portál, který v digitální podobě zobrazuje a zpracovává povodňový plán území 

Integrated Communication Center

Software pro distribuci informačních zpráv pomocí SMS, e-mailu, XMMP a dalších