Hudební klub Heligonka

Hudební klub HELIGONKA

Rekonstrukce

Objednatel:VÍTKOVICE a.s.
Místo stavby:Ostrava – Vítkovice, areál NKP Důl Hlubina
Realizace:11/2014 – 05/2015
Finanční objem:20 621 862 Kč bez DPH

Jedná se o rekonstrukci objektu Nových koupelen a jejich změnu na Hudební klub s veškerým technickým a technologickým zázemím včetně barového a kavárenského zařízení.

Při rekonstrukci byla provedena zásadní změna statického řešení objektu. Střední nosné stěny byly nahrazeny ocelovými podstropními průvlaky a soustavou ocelových sloupů, čímž se vytvořil spojený prostor mezi jevištěm a hledištěm. V části objektu bylo vybudováno druhé patro novým vloženým ocelovým stropem s vlastním točitým schodištěm. Povrchy a výztuž původních betonových konstrukcí byly lokálně sanovány stavební chemií.

Byl vytvořen hlavní boční vstup do objektu s předloženým ocelovým schodištěm a ocelovou stříškou a bezbariérový vstup do objektu pomocí rampy. Původní část objektu, zděná vrátnice, byla odbourána včetně základů.

Uvnitř objektu byl proveden nový železobetonový kanál pro vzduchotechniku, vedený pod úrovní podlahy napříč celým sálem, byly provedeny nové příčky ze SDK a z keramických tvarovek, nové tepelné a akustické izolace, nové úpravy povrchů podlah, stěn a stropů, nová konstrukce a skladba střechy včetně zateplení, klempířských a zámečnických prvků, nová elektroinstalace (silnoproud, slaboproud, svítidla), nová vzduchotechnika včetně hlavní jednotky řízené MaR, nové rozvody vody a odpadů a nové zařizovací předměty.

Nově byly provedeny přípojky vody, kanalizace a elektřiny. Byla vyměněna okna a osazena otopná tělesa se zdrojem tepla pro vytápění v podobě tepelného čerpadla vzduch-voda. Původní fasáda byla opravena a v místech stavebních změn byl doplněn obklad.

Fotografie