industry automatization

INDUSTRIAL AUTOMATION

We provide services and solutions for industrial automation. We successfully develop this branch thanks to our strong technological background, know-how and the activities of other VÍTKOVICE MACHINERY GROUP companies, particularly in areas of heavy industries such as power engineering, metallurgy, mining and raw materials processing. The team is involved in all phases of the project. From preparatory studies through detail design, creation of application software, installation, putting into operation and hot-line service.

 Systémy pro řízení technologií v energetice

 

Systémy pro řízení technologií v metalurgii

Poskytujeme řešení a dodávky ASŘ, MaR a elektro pro hlavní technologie oceláren a válcoven, jako jsou:

 • Kontilití
 • Obloukové pece
 • Pánvové pece
 • Odprášení
 • Ohřívací pece
 • Válcovací tratě
 • Frézovací linky
 • Mořící linky
 • Zušlechťovací pece

Systémy pro řízení technologií v surovinovém hospodářství

Poskytujeme řešení a dodávky ASŘ, MaR a elektro pro hlavní technologie koksárenské výroby, jako jsou:

 • Uhelná služba
 • Koksárenská baterie
  • Sypané
  • Pěchované
 • Obslužné stroje
 • Hasící věže, hydroinjektáž
 • Mletí, kalibrace koksu
 • Vážní systémy
 • Expedice
 • Čištění koksárenského plynu
 • Odsíření koksárenského plynu
 • Pračky benzolu

Systémy pro řízení technologií čistíren odpadních vod

Poskytujeme řešení a dodávky ASŘ, MaR a elektro pro hlavní technologie čistíren odpadních vod:

 • Projektování
 • Aplikační SW pro ŘS a SCADA
 • Realizace
 • Uvedení do provozu

Měření a regulace

Poskytujeme řešení a dodávky pro soubory měření a regulace v rozsahu:

 • Projektová dokumentace
 • Polní instrumentace (snímače, převodníky, analyzátory)
 • Akční členy (motory, měniče, servopohony)
 • Rozváděče
 • Kabeláž, sítě
 • Montáž
 • Oživení, uvedení do provozu

Dodávky elektro

Poskytujeme řešení a dodávky pro soubory elektro v rozsahu:

 • Projektová dokumentace
 • Rozváděče
 • Kabeláž
 • Montáž
 • Oživení, uvedení do provozu

Řídicí systémy

Poskytujeme řešení a dodávky pro soubory ASŘ v rozsahu:

 • Návrh HW
 • Součinnost při návrhu algoritmů, matematické modely
 • Tvorba aplikačního SW pro PLC včetně diagnostických systémů
 • Tvorba aplikačního SW pro HMI a SCADA systémy
 • Sítě, komunikace, vzdálený přístup
 • Oživení, uvedení do provozu
 • Zaškolení operátorů

Informační systémy pro energetiku a těžký průmysl (MES)

Poskytujeme řešení a realizaci informačních systémů v rozsahu:

 • Plánování, rozvrhování a optimalizace výroby
 • Technologická příprava výroby
 • Plánování a řízení jakosti
 • Optimalizace skladových zásob a výrob
 • Identifikace a sledování toku výroby a výrobních operací
 • Sledování a dispečerské řízení výroby
 • Reporting – vyhodnocování výroby
 • Integrace s podnikovými IS

Navrhujeme a realizujeme Informační systémy výroby v celém životním cyklu (life cycle):

 • Funkční analýza
 • Návrh platformy a programových modulů
 • Detailní specifikace
 • Implementace
 • Uvedení do provozu
 • Zaškolení uživatelů
 • Servicedesk/helpdesk (24/7)

Datasheet Koksovna