Integrated security system

IBSIntegrovaný Bezpečnostní Systém (dále jako IBS)

je integrační platforma, která umožňuje připojení bezpečnostních systémů ochrany budov a dalších objektových technologii (měření a regulace) do jednoho společného aplikačního prostředí.

Nabízí uživateli jednotné přehledné uživatelské apliakční prostředí, do kterého jsou integrováný bezpečnostní systémy a technologické celky podporovaných výrobců: v tomto okamžiku EPS, EZS, CCTV, Měření a regulace, v další etapě EKV, Telemetrie, LPR a další. Uživatel může v prostředí aplikace IBS buď samostatně ovládat jednotlivé funkce integrovaných systémů a technologií, nebo ovládat systémy a technologie z prostředí Monitoringu, jako reakce na vzniklé a systémem ohlášené události.

HLAVNÍ FUNKCE SYSTÉMU IBS

EZS (ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE)

 • zobrazení zabezpečovacích prvků, čidel a jejich stavů v mapovém podkladu (půdorys budovy)
 • jednoduché ovládání přímo z mapového podkladu nebo z přehledového okna
 • evidence událostí ze zabezpečovacích prvků
 • vizuální a akustické upozornění při narušení zabezpečené zóny
 • podpora operátora při řešení kritických událostí evidence historie jejich řešení (prostřednictvím modulu Monitoring)

EPS (ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE)

 • zobrazení požárních čidel a jejich stavů v mapovém podkladu
 • evidence událostí z požárních čidel
 • vizuální a akustické upozornění při vzniku požáru
 • podpora operátora při řešení kritických událostí evidence historie jejich řešení (prostřednictvím modulu Monitoring)

CCTV

 • zobrazení živého obrazu v připojených kamer
 • zpětné přehrávání uloženého záznamu

MĚŘENÍ  A REGULACE

 • vizualizace hodnot připojených technologii (teplota, a pod.)
 • možnost ovládání jednotlivýh prvků technologií (s ohledem na možnosti připojených technologických celků)

EKV ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU

 • podpora různých identifikačních prvků
 • kontaktní i bezkontaktní karty a tokeny
 • detekce osoby na základě biometrických údajů (rozpoznávání obličeje, otisky prstů, analýza oční duhovky nebo sítnice)
 • návštěvnická politika
 • omezení volného pohybu návštěvy po budově
 • vymezení nejkratší trasy k navštívené osobě
 • integrace s docházkovým systémem

TELEMETRIE

 • monitoring stavebních konstrukcí a podloží
 • měření úhlů odklonu, povrchového napětí, tlaků stavebních konstrukcí
 • bezdrátová komunikace čidel s vlastním zdrojem napájení
 • zobrazení dat v reálním čase prostřednictvím webového rozhraní
 • upozornění na překročení nastavených hodnot formou grafické vizualizace, sms zprávou, emailem
 • přehledný monitoring událostí všech integrovaných bezpečnostních technologií na jednom místě

LPR IDENTIFIKACE VOZIDEL POMOCÍ SPZ

 • automatické rozpoznání SPZ z obrazového záznamu u vozidel projíždějících až 200 km/h
 • kontrola vjezdu a výjezdu
 • časové omezení vjezdu a výjezdu
 • automatické otevírání závor a vjezdových bran parkovišť
 • kontrola vozidel aktuálně parkujících na parkovišti
 • blokování neoprávněného výjezdu (při kombinaci s kartou řidiče)
 • kontrola vozidel u čerpacích stanic
 • možnost napojení na databázi "Neplatičů" a odcizených vozidel